Menu

Kamer 1 Johannes Vermeer

Minder dan 1 maand per nacht: 1650 Bath
1 maand of meer per nacht: 1500 Bath
3 maanden of meer per maand: 32,500 Bath

Kamer 1, vernoemd naar de Delftse schilder Johannes Vermeer (1632 1675), is een ruime kamer van 32 m2. De kamer is voorzien van enkel getrouwe kopieën van schilderijen door Johannes Vermeer en heeft verder een ruime badkamer, kledingkast, airco, minibar, flatscreen TV van 81 cm en een DVD- speler. Andere gemakken zijn een wel voorziene minibar, een haardroger, wekkerradio en een waterkoker.

Johannes Vermeer 1632 - 1675

Johannes Vermeer werd op 31 oktober 1632 in de Nieuwe Kerk in Delft gedoopt als Johannis. Zijn exacte geboortedag is niet bekend maar ligt naar alle waarschijnlijkheid een paar dagen eerder. Zijn moeder heette Dingenum Baltens en zijn vader, een satijnwever, heette Reynier Jansz Vos. Vanaf 1631 combineerde Reynier Jansz de beroepen herbergier en kunsthandelaar. In 1641 verhuisde Vermeer met zijn ouders en oudere zus Geertrui van de Voldersgracht naar de herberg Mechelen aan de Markt in Delft.Bij wie Vermeer in de leer ging is nog steeds onduidelijk. Hij lijkt te zijn beïnvloed door het werk van Utrechtse Caravaggisten (Onder de Utrechtse caravaggisten wordt een groep schilders verstaan, die in de eerste decennia van de zeventiende eeuw als onderdeel van hun opleiding naar Italië reisden, die daar sterk onder de invloed van de werken van Caravaggio kwamen, en die na terugkomst in Nederland in Utrecht werkzaam waren. Zij maakten deel uit van een Europese kunststroming die bekendstaat als het caravaggisme). Omdat zijn vroegste werken groot opgezette historiestukken zijn - een genre dat in die tijd in veel hoger aanzien stond dan portretten en landschappen - lijkt het waarschijnlijk dat hij werd opgeleid door een schilder van dergelijk werk. Onder de mogelijke kandidaten bevindt zich Abraham Bloemaert die in Utrecht werkte. Men vermoedt dat Vermeers kleurenpalet invloed ondergaan heeft van Hendrick ter Brugghen. Of Vermeer als onderdeel van zijn opleiding ook een reis naar Italië ondernam, wat destijds niet ongebruikelijk was, is onduidelijk. Ook Delftse schilders als Carel Fabritius, Leonard Bramer, getuige en onderhandelaar bij zijn huwelijken Christiaen van Couwenbergh zijn genoemd. Hun stijl is echter anders en Vermeer lijkt zijn eigen weg te zijn gegaan. Op 20 april 1653 trouwde Vermeer met Catharina Bolnes in Schipluiden. Vermeer was Calvinistisch opgevoed maar om Catharina te kunnen trouwen ging hij over op het rooms-katholicisme. Meisje met de Gitaar 1669Zijn schoonmoeder, Maria Thins, afkomstig uit een rijke Goudse familie van handelaren in bakstenen, ging akkoord na overleg met de schilder Leonard Bramer. In december 1653 werd Vermeer lid van het Sint Lucasgilde waarvan hij vier maal hoofdman zou worden (1662/1663 en 1670/1671). Net als zijn vader en veel collega's handelde Vermeer in schilderijen, maar hij beschouwde zichzelf vooral als schilder en niet als kunsthandelaar. Vermeer trok rond 1660 in bij zijn schoonmoeder aan de Oude Langendijk, die een pand naast een katholieke schuilkerk bewoonde met elf kamers. Daar werkte Vermeer in zijn atelier op de eerste verdieping van het huis. Toen de kunstliefhebber Balthasar de Monconys hem in augustus 1663 opzocht in de hoop zijn atelier en werk te zien, werd hij naar de bakker op de hoek, waarschijnlijk Hendrick van Buyten, gestuurd aan wie de kunstenaar drie werken in bewaring had gegeven in ruil voor brood. Het feit dat Vermeer geen werk in voorraad had, wordt gezien als bewijs van het werken in opdracht. In tijden van crisis steunde Maria Thins haar dochter en schoonzoon, maar Vermeer klopte ook aan bij de Delftse verzamelaar Pieter Claesz van Ruijven, die hem in 1657 200 gulden leende. Montias veronderstelde dat Van Ruijven het werk van Vrouw met waterkanVermeer opkocht en mogelijk zijn mecenas is geweest. In 1664 werd Vermeer lid van de schutterij, onduidelijk is in wat voor functie. Omdat hij geen overtuigd Calvinist was, zal hijgeen officiersfunctie hebben bekleed.In het rampjaar stortte niet alleen de kunstmarkt in; scholen en winkels waren gesloten vanwege de Hollandse oorlog. Maria Thins, die huizen en landerijen bezat bij Schoonhoven, had eveneens minder inkomsten, omdat het gebied als onderdeel van de Hollandse Waterlinie onder water was gezet. Vermeer die voor zijn inkomsten afhankelijk was van de verkoop van schilderijen, verkocht weinig werken. Hij verviel in somberheid en in december 1675 stortte Vermeer in. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar hij overleed anderhalve dag later. Vermeer liet elf kinderen na, van wie er nog tien minderjarig waren. De lijst van bezittingen die na zijn dood werd opgesteld, maakt melding van schilderijen, stoelen, wiegen en bedden verspreid over het hele huis. Twee jaar na zijn begrafenis in de Oude Kerk verklaarde de weduwe dat zijn dood haars inziens te maken had met de malaise in de verkoop. Dientengevolge en ook vanwege de belasting van zijn kinderen, terwijl hij van zichzelf geheel niet over middelen beschikte, raakte hij zozeer in razernij en verval, dat hij in één of anderhalve dag van een gezonde toestand overging in de dood.” 

Villa Oranje Chiang mai banner